Kommunikation

Medierelationer

Intervju med media – mer än att svara på frågor

Hur förmedlar ni era budskap på ett tydligt och trovärdigt sätt? Har ni belägg när ni uttalar er i media eller är det bara tomma ord? Vad ska ni säga när ni får chansen att synas, och vem ska säga det?

Att prata med media är en möjlighet att bygga förtroende och sprida kunskap. De som lyckas bäst är de som har förberett sig väl. De vet hur media fungerar, de har planerat vad de ska säga och tränat på det.

Medierelationer

 • Medieträning i grupp
 • Individuell medieträning
 • Budskapsworkshop
 • Medierådgivning
 • Föreläsning
 • Workshop

Kriskommunikation

 • Kriskommunikationsplan
 • Riskinventering
 • Verktygslåda för kriser
 • Rådgivning
 • Hantering av akuta lägen

Kriskommunikation

Planera för kris – innan drevet går

Har ni koll på vilka era största risker är? Hur skyddar ni ert förtroendekapital? Hur kommunicerar ni när något inträffar? Vem uttalar sig i media? Vad gör ni med hemsidan? Vilka fler behöver informeras?

Ett företag bedöms oftast inte utifrån krisen i sig. Utan snarare efter hur de hanterar den, och kommunicerar i den. Det är ledarskapet i en kris, eller förtroendekris, som avgör hur väl förtroendekapitalet klarar sig. Rätt hanterat kan en kris till och med förstärka förtroendet för ett företag eller varumärke.

Vanliga frågor om medieträning och kriskommunikation

En medieträning stärker talespersoners förmåga att förmedla budskap på ett tydligt och trovärdigt sätt. Inte enbart i en intervjusituation med media utan även vid andra publika framträdanden. Medieträning är en god idé när man t ex sjösatt en ny strategi, inför en kampanj, i samband med upprustning av kriskommunikationsplanen eller för att långsiktigt förbereda inför fler medieengagemang.

Vanligast är att man skräddarsyr tillsammans med uppdragsgivaren, men det brukar vara en blandning av föreläsning och praktiska övningar med kamera. Ofta går man igenom medielandskapet, hur journalistik fungerar, förbereder budskap och tränar på olika att uttrycka dem, får tips om vad man ska tänka på och hur man ska agera i en intervju samt svarstekniker för svåra och tuffa frågor.

I första hand de som är utsedda talespersoner och gör intervjuer för ett företag eller en organisation, men även personer som åker på konferenser och mässor och talar har nytta av en medieträning. En gruppträning blir ofta som liten team-building och deltagarna lär sig mycket av varandra. Det går också att göra individuell medieträning.

Träningen ger talespersonerna stärkt självförtroende och en större trygghet framför kameran. Det ger ett lugn i att de vet vad de ska säga, hur de ska säga det på ett naturligt sätt och att de kan hantera pressande intervjuer.

I en budskapsworkshop arbetar man med vad företaget ska säga för att uppnå det de önskar, och hur de ska säga det för att det ska vara tydligt och lättbegripligt för målgrupperna. Vi arbetar också med att få budskapen förankrade i verksamheten – ser till att det finns fakta som styrker det företaget vill säga, så att det inte bara blir tomma ord.

Att kommunicera snabbt, ärligt och tydligt i kris spelar stor roll för ett företags förtroendekapital. Omvärlden bedömer inte ett företag utifrån den kris de är i, utan utifrån hur de hanterar den: om företaget tar ansvar, visar empati, säger som det är och vill ställa saker till rätta.

Det är ett dokument som beskriver hur ett företag ska agera och kommunicera i kriser och i situationer då förtroendekapitalet utmanas. Typiskt innehåll är t ex roll- och ansvarsfördelning, målsättning med krisarbetet, rutiner för vad man behöver göra de första timmarna, övergripande budskap och en lista över medietränade tänkbara talespersoner.

Tid spelar roll i kris. Tidig och därefter löpande information gör att man minskar risken för spekulationer och ryktesspridning. Ju mer man har planerat i förväg kring roller och ansvar, övergripande budskap, vem som ska vara talesperson och så vidare, desto kortare startsträcka har man. Kriser innehåller dessutom alltid ett visst mått av stress, så man är hjälpt av att ha tänkt igenom allting i förväg och (mestadels) kan ägna sig åt utförande.

Det påverkar företagets eller varumärkets rykte och förtroendekapital, vilket i långa loppet påverkar affärsförutsättningarna. Följderna kan vara färre kunder, lägre intäkter och minskat börsvärde.

Agera omedelbart. Ta reda på fakta. Visa empati med de drabbade. Var ärlig. Ta ansvar.

GrowU kan kommunikation, ledarskap och coachning

Den gemensamma nämnaren är känslor, attityder och beteenden. Jag hjälper både företag och privatpersoner. GrowU finns i Malmö, men vi ses där ni vill: digitalt eller på plats. Verksamheten når dit Zoom når (och tåg. Och bil. Och flyg). Jag arbetar lika obehindrat på svenska som engelska – tack IKEA för 17 år i globala roller – och tror starkt på coachning som en kraftfull metod att skapa både resultat och lärande.

Nyfiken på mer?

Hör av dig!

Invalid Email

GrowU

Annika Mohlin

annika.mohlin@growu.se

0723-528 818