Ledarskap och coachning

Stärker medarbetare, ledare och team

För er som har utveckling i fokus och liksom jag tror på det coachande förhållningssättet som primärt verktyg för att skapa både resultat och lärande. För medarbetare, ledare och team – i det långa loppet även för företag och organisationer som mår och presterar bättre.

Ledarskap ”uppifrån-och-ner” funkar inte längre. Istället är det ”inifrån-och-ut” som skapar motivation, handling och resultat. Kunskap om hur man själv fungerar, hur andra fungerar och hur team fungerar och presterar är en av nycklarna till starkare ledarskap, tryggare team och mer engagerade medarbetare.

För företag

  • Coachprogram för ledare
  • Individuell coachning
  • Teamutveckling
  • GDQ-analys
  • Mötes- och workshopfacilitering

För privatperson

  • Öka självkännedom
  • Hitta bättre balans
  • Skapa handlingskraft
  • Förbättra relationer
  • Våga gå efter dina drömmar

Stärker dig som person

För dig som står inför en förändring, eller vill skapa en förändring. För dig som känner att du sitter fast, eller känner att du glidit bort från något. För dig som känner att du vill mer, vill annat och har mer att ge, men inte riktigt vet hur du ska komma vidare.

En coach har inte svaren på dina frågor. Coachens arbete är att ställa frågor, för att klienten själv ska hitta sina svar, sin kraft och sin potential inom sig. Om du är redo att få tillgång till nya perspektiv, växa som människa och hitta lösningarna själv, kan coachning vara något för dig.

Vanliga frågor om coachning och ledarskap

Coachning är ett partnerskap mellan coach och klient i en tankeväckande, målorienterad och kreativ process som faciliterar och accelererar klientens personliga och professionella utveckling. En grundtanke är att processen hela tiden röra sig framåt mot ett nytt önskat läge.

Coachning bidrar till ökad självmedvetenhet, starkare självkänsla, att man når sina uppsatta mål och en sundare balans mellan arbete och fritid. Coachning är en kraftfull metod för personer som är redo att lägga tid och kraft på personlig utveckling, varaktig förändring och att bygga kapacitet för ett bättre självledarskap.

Coachning passar för såväl personliga som professionella områden. Det kan vara karriärutveckling, stärka ledarskapsförmågor, personlig utveckling, relationer eller mål och mening med livet i stort. Coachning är ofta hjälpsamt för de som känner sig fast någonstans, har svårt att fatta beslut eller står inför ett dilemma.

Coachning och ett coachande förhållningssätt ger ledare och medarbetare som känner sig tryggare i sig själva, är mer självgående och kan leda sig själv och andra på ett mer autentiskt sätt. Coachning är ett bra komplement till t ex mer klassiska ledarskapsutbildningar eller interna förändringsarbeten, för att förankra lärdomar och omvandla dem till varaktiga beteenden hos medarbetarna.

Ett typiskt samtal präglas av tillit, respekt och mod. Det innehåller utforskande och ibland utmanande frågor, speglingar av vad klienten gör och säger, användande av något coach-verktyg, perspektivskifte. Allt i intresset att fördjupa klientens förståelse för sig själv och stötta på väg mot de mål klienten satt upp.

Trygga, tydliga och autentiska ledare byggs inifrån. Coachning bidrar till en djupare självkännedom om vem man är, vad man står för, vilka styrkor och drivkrafter man har. Med detta som grund leder man både sig själv och andra på ett mer genuint och kraftfullt sätt. Självklart är kunskap om olika ledarskapsteorier och modeller också värdefullt rollen som ledare. Båda behövs!

Till skillnad från rådgivning och mentorskap, fungerar coachning och coachande frågor på ett sätt som öppnar upp för långsiktigt lärande, förändring och positiva framsteg på ett helt annat sätt. Coachning bygger på tanken att klienten har alla svar och all kraft inom sig, och coachens uppgift är att facilitera kontakten med detta.

Leta efter coacher som är diplomerade eller certifierade med ICF (International Coaching Federation). De har genomgått gedigen utbildning i coachningens kärnkompetenser och coachar enligt ICF:s etiska riktlinjer, vilket bland annat innebär full konfidentialitet.

Eftersom coachning handlar om öppna, fördjupande samtal är det är också viktigt att tilliten och energin finns där, det vill säga att det känns rätt på ett personligt plan. Ta alltid ett första kostnadsfritt samtal med en potentiell coach för att lära känna varandra och se om ni vill arbeta ihop. 

Coachning fokuserar på här-och-nu och framåt och stöttar klienten i att bli mer självmedveten och att göra de förändringar som behövs för komma dit de vill. Terapi är behandling, går bakåt i tiden och hjälper klienten att läka och bearbeta det som varit.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är ett verktyg som hjälper grupper att utvecklas och bli mer effektiva. Det är baserat på Susan Wheelans mångåriga forskning och utbredd praktik. Enkäten används för att kartlägga ett teams utvecklingsstadium, styrkor och områden för utveckling. Därefter kan ett team göra en handlingsplan för hur de ska utvecklas vidare.

Forskning visar att team som tar sig tid att gemensamt och regelbundet reflektera över sitt samarbete är mer effektiva än de som ”aldrig hinner” eller tar sig tid att göra det. Man behöver inte göra GDQ varje gång, tvärtom, det blir för ofta. En eller två gånger per år räcker.

Äg din resa

Äg din resa är ett 8 veckors online-program, enskilt eller i grupp, för dig som längtar efter att leva ditt liv mer så som du vill ha det och känner dig redo att sätta dig själv i förarsätet. Programmet är en blandning av coachning och väl beprövade metoder för självledarskap. Du arbetar på egen hand och tillsammans med en coach som finns med och stöttar dig hela vägen.

 

growu_coaching

GrowU kan kommunikation, ledarskap och coachning

Den gemensamma nämnaren är känslor, attityder och beteenden. Jag hjälper både företag och privatpersoner. GrowU finns i Malmö, men vi ses där ni vill: digitalt eller på plats. Verksamheten når dit Zoom når (och tåg. Och bil. Och flyg). Jag arbetar lika obehindrat på svenska som engelska – tack IKEA för 17 år i globala roller – och tror starkt på coachning som en kraftfull metod att skapa både resultat och lärande.

Nyfiken på mer?

Hör av dig!

Invalid Email

GrowU

Annika Mohlin

annika.mohlin@growu.se

0723-528 818